complimentosaménte 
com|pli|men|to|sa|mén|te
pronuncia: /komplimentosaˈmente/
avverbio

in modo complimentoso, con cortesia affettata


permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

complimentare (v. trans.)
complimentarsi (v. pron. intr.)
complimentato (part. pass.)
complimento (s. masch.)
complimentosamente (avv.)
complimentosità (s. femm.)
complire 1 (v. trans e intr.)
complirsi 1 (v. pron. intr.)
complire 2 (v. trans e intr.)
complire 2 (v. imp.)
complito (part. pass.)
complorare (v. trans.)
complottardo (s. masch.)
complottare (v. trans e intr.)
complottaro (s. masch.)
complottato (part. pass.)
complottatore (s. masch.)
complottismo (s. masch.)


---CACHE--- 4