iacìnto 
ia|cìn|to
pronuncia: /jaˈʧinto/
sostantivo maschile

variante arcaica e letteraria di giacinto celesti iacinti e bianchi gigli [Alamanni]

  SINGOLARE PLURALE
MASCHILE iacinto iacinti
FEMMINILE
SINGOLARE
MASCHILE iacinto
FEMMINILE

PLURALE
MASCHILE iacinti
FEMMINILE

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

iacente (agg.)
iacere (v. intr.)
iachetto (s. masch.)
iacinteo (agg.)
iacintino (agg.)
iacinto (s. masch.)
iaco, Iaco (s. masch.)
–iaco (suff.)
iacobeo (agg.)
iacobiano (agg. e s. masc.)
iacobina (s. femm.)
iacobinia (s. femm.)
Iacobinia (s. femm.)
iacobsite (s. femm.)
iacolo (s. masch.)
iacoponico (agg.)
IACP (sigla)
iactazione (s. femm.)
iactura (s. femm.)
iaculare (v. trans.)


---CACHE--- 4