rabatón 
ra|ba|tón
pronuncia: /rabaˈton/
sostantivo maschile

gastronomia varietà di gnocchi di ricotta e spinaci tipici della cucina alessandrina

  SINGOLARE PLURALE
MASCHILE rabatón rabatón
FEMMINILE
SINGOLARE
MASCHILE rabatón
FEMMINILE

PLURALE
MASCHILE rabatón
FEMMINILE

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rabastare (v. trans.)
rabastato (part. pass.)
rabat (s. masch.)
rabatanese (agg.)
rabatanese (s. masch. e femm.)
rabatón (s. masch.)
rabattino (agg. e s. masc.)
rabazza (s. femm.)
rabba (s. femm.)
rabbagasse (s. masch.)
rabballinare (v. trans.)
rabbanita (agg. e s. masch. e femm.)
rabbaruffare (v. trans.)
rabbaruffarsi (v. pron. intr.)
rabbaruffato (part. pass.)
rabbassare (v. trans.)
rabbassarsi (v. pron. intr.)
rabbassato (part. pass.)
rabbattere (v. trans.)
rabbattersi (v. pron. intr.)


---CACHE--- 4