ruvése 
ru|vé|se
pronuncia: /ruˈvese/, /ruˈveze/
aggettivo

1 di Ruvo del Monte (PZ)

2 di Ruvo di Puglia (BA)

  SINGOLARE PLURALE
MASCHILE ruvese ruvesi
FEMMINILE ruvese ruvesi
SINGOLARE
MASCHILE ruvese
FEMMINILE ruvese

PLURALE
MASCHILE ruvesi
FEMMINILE ruvesi


sostantivo maschile e femminile

1 nativo o abitante di Ruvo del Monte (PZ)

2 nativo o abitante di Ruvo di Puglia (BA)

  SINGOLARE PLURALE
MASCHILE ruvese ruvesi
FEMMINILE ruvese ruvesi
SINGOLARE
MASCHILE ruvese
FEMMINILE ruvese

PLURALE
MASCHILE ruvesi
FEMMINILE ruvesi

permalinkSfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ruttile (agg.)
ruttino (s. masch.)
rutto (s. masch.)
ruttore (s. masch.)
rutulo (agg. e s. masc.)
ruvese (agg.)
ruvese (s. masch. e femm.)
ruvestino (agg.)
ruvetto (s. masch.)
Ruvetto (s. masch.)
ruvianese (agg.)
ruvianese (s. masch. e femm.)
ruvidatore (s. masch.)
ruvidatrice (s. femm.)
ruvidezza (s. femm.)
ruvidità (s. femm.)
ruvido (agg.)
ruvido (s. masch.)
ruvidore (s. masch.)


---CACHE--- 4