tarahumàra 
ta|ra|hu|mà|ra
pronuncia: /tarauˈmara/
agg. e s. maschile e femminile

etnologia variante di tarahumare

  SINGOLARE PLURALE
MASCHILE tarahumara tarahumara
FEMMINILE tarahumara tarahumara
SINGOLARE
MASCHILE tarahumara
FEMMINILE tarahumara

PLURALE
MASCHILE tarahumara
FEMMINILE tarahumara

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tarabugio (s. masch.)
tarabusino (s. masch.)
tarabuso (s. masch.)
tarabusto (s. masch.)
taragna (agg.)
tarahumara (agg. e s. masch. e femm.)
tarahumare (agg. e s. masch. e femm.)
tarallo (s. masch.)
taralluccio (s. masch.)
taramellite (s. femm.)
taramite (s. femm.)
taranakite (s. femm.)
taranco (agg. e s. masc.)
taranese (agg.)
taranese (s. masch. e femm.)
taranta (s. femm.)
tarantas (s. femm.)
tarantaschese (s. masch. e femm.)
tarantato (agg.)


---CACHE--- 4