Dizionario ItalianoDonazione


u. 3 
pronuncia: /,uˈu/
abbreviazione

1 geografia nelle carte geografiche: abbreviazione di uadi

2 numismatica filatelia bibliologia abbreviazione di unicum, cioè moneta, francobollo, libro di cui si conosce un solo esemplare

3 militare abbreviazione di uominiU. 3 
pronuncia: /,uˈu/
abbreviazione

indica un nome proprio di persona che inizia con la lettera U U. Foscolo | U. Eco | U. Tozzi | U. Allemandi | U. Galimberti | U. Nobile | U. Agnelli | U. Veronesi | U. Saba | U. Tognazzi | U. Zatterin | U. La Malfa | U. Volli | U. Lay


permalink
<<  u' 2 u 4  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tze–tzè (agg.)
tzigano (agg. e s. masc.)
tzutzugamushi (s. masch.)
U, u 1 (s. masch. e femm.)
u' 2 (avv.)
u. 3 (abbr.)
U. 3 (abbr.)
u 4 (simb.)
U 4 (simb.)
U 5 (sigla)
(onom.)
U.A., U.a., u.a. (abbr.)
U.A., U.a., u.a. (abbr.)
UA (sigla)
UAA (sigla)
uabaina (s. femm.)
uabaio (s. masch.)
uachiet (s. masch.)
UASCV (sigla)
uadi (s. masch.)

Sfoglia il dizionario italiano a partire da:


---CACHE--- 5